Παρεκκλήσιο Παναγίτσας Αγίου Γεωργίου

(ΠΑΝΑΓΙΑ ΞΥΔΟΥ)

 

Στὴν ὁδὸ Τατοΐου κοντὰ στὸ σιδηροδρομικὸ σταθμὸ ἀνάμεσα σὲ λυγερόκορμα κυπαρίσσια καὶ ψηλὰ πλατάνια εὑρίσκεται τὸ παρεκκλήσιο << γενέθλιό της Παναγίας>> καὶ ἀργότερα τὸ ὀνόμασαν οἱ κηφισιῶτες <<τὸ ἐκκλησάκι τῆς παναγίας τῆς ξυδοῦ>> καὶ γιορτάζει στὶς 8 Σεπτεμβρίου.

Κατὰ τὴν τοπικὴ παράδοση τὸ  ὄνομα τῆς προκλήθηκε ὅταν διαπιστώθηκε  πὼς ὅλο τὸ κρασὶ ποὺ εἶχε ἀποθηκευτεῖ  ἐκεῖ ἐπὶ τουρκοκρατίας  εἶχε ξιδιάσει. Ἀνάγεται στοὺς ὕστερους βυζαντινοὺς χρόνους καὶ ἴσως καὶ τὸ πιὸ παλιὸ  ἐκκλησάκι τῆς Κηφισιᾶς ὅπου ἦταν ὁ πρῶτος ἐνοριακὸς  ναὸς εἰς τὸ 1935 ἔγινε ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου Γεωργίου Τατοϊου.

ΤΑΤΟΙΟΥ 14 ΚΗΦΙΣΙΑ


Εκτύπωση   Email