Ἡμερολόγιο Τσέπης Ἱερᾶς Μητροπόλεως 2023

hmerologio2023Τὸ παρὸν Ἡμερολόγιο τσέπης 2023 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀφιερώνεται στὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν μένει ἀδιάφορη μπροστὰ σὲ ὅσα τραγικὰ συμβαίνουν στὸ περιβάλλον, ἀλλὰ προσπαθεῖ ποικιλοτρόπως νὰ ἐνημερώσει τοὺς πιστούς, ὥστε νὰ μάθουν νὰ ζοῦν ἁρμονικὰ μὲ τὸ περιβάλλον κάνοντας σωστὴ χρήση τοῦ «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν αὐτόν» κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ στοὺς πρωτοπλάστους στὸν Παράδεισο. Εὔχεται καὶ προσεύχεται καθημερινὰ γιὰ ὁλόκληρη τὴν κτίση, κυρίως στὴ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία προσφέρεται «ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου».

Στὶς σελίδες τοῦ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ παρουσιάζονται κείμενα, παραδείγματα καὶ λόγοι Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε νά μᾶς βοηθήσουν νά ἀποκτήσουμε περιβαλλοντικὴ συνείδηση, ὅπως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας τὴν ἀντιλαμβάνεται. Εὐχή μας νὰ προλάβουμε νὰ σώσουμε ὅ,τι εἶναι δυνατὸ νὰ σωθεῖ καὶ βεβαίως νὰ ἀποφύγουμε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὶς χειρότερες ἐξελίξεις, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλες ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος μὲ τρομακτικὲς καὶ ὀλέθριες συνέπειες γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο.

(Ἀπό τόν Πρόλογο τοῦ Ἡμερολογίου τσέπης 2023 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Διατίθεται σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Εκτύπωση   Email