Ὁ Σεβασμιώτατος κοντὰ στὶς ὁμάδες δασοπυρόσβεσης στὸν Κάλαμο

       Συνάντηση μὲ ἁρμόδιους φορεῖς  καὶ τὶς ὁμάδες δασοπροστασίας εἶχε...

Περιγραφὴ τῆς εἰκόνας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Περιγραφὴ τῆς εἰκόνας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

       Ἡ εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι πολυπρόσωπη. Δυὸ ὅμως...

Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου

Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου

         Στὴν Καινὴ Διαθήκη ὁ θάνατος ὀνομάζεται καὶ κοίμησις, τὰ δὲ...

Δέκα θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας

Δέκα θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας

       Ἡ παράδοση  ἀναφέρει πὼς λίγο πρὶν τὴ μετάστασή της στοὺς...

ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

     Εἶναι ἕνας παιδικὸς χῶρος πού σκοπὸ ἔχει τὴ δωρεὰν φροντίδα, ἀνατροφή,...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

  ὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ θὰ παραμείνουν κλειστὰ ἀπὸ...

 • Ὁ Σεβασμιώτατος κοντὰ στὶς ὁμάδες δασοπυρόσβεσης στὸν Κάλαμο

  Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017 10:22
 • Περιγραφὴ τῆς εἰκόνας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

  Περιγραφὴ τῆς εἰκόνας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

  Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2017 11:12
 • Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 15η Αὐγούστου 2017

  Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ....

  Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2017 11:07
 • Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου

  Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου

  Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 18:00
 • Δέκα θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας

  Δέκα θαυματουργὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας

  Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 11:50
 • Εἰς τὴν Πάνδοξον Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἠμῶν καὶ Παναχράντου Θεοτόκου

  Εἰς τὴν Πάνδοξον Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἠμῶν καὶ Παναχράντου Θεοτόκου

  Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 11:10
 • ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

  ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

  Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 11:57
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

  Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 13:30
 • Ἐκκλησιαστικό Παντοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως

  Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 10:12
 • ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

  ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

  Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013 23:52

Τρίτη 22 Αυγούστου

Αγαθονίκου, Ανθούσης μάρτυρος, Αθανασίου οσίου

diahoristiko2

ploigisi h3
bottom_neo.jpg

youtube

diahoristiko2

- Τί εναι ρθόδοξη Κατήχηση;
ρθόδοξη Κατήχηση εναι διδασκαλία τς κκλησίας μας γιά τήν πίστη μας, πού πρέπει λοι ο χριστιανοί νά γνωρίσουμε, γιά νά γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί καί νά εαρεστήσουμε τόν Θεό.

 - Ποιά ε
ναι ννοια τς λέξης «Κατήχηση;»
λέξη «Κατήχηση» σημαίνει «διδασκαλία», προφορική διδασκαλία. Καί χρησιμοποιήθηκε λέξη ατή , πό τά χρόνια τν γίων ποστόλων, γιά νά δηλώσει τήν στοιχειώδη διδασκαλία τς χριστιανικς πίστεως, πού εναι ναγκαία γιά κάθε χριστιανό (βλ. Λουκ. 1, 4. Πράξ. 18, 25). Εναι δέ πλασμένη λέξη πό κενο πού συνέβη τήν Πεντηκοστή. Κατά τήν Πεντηκοστή ρθε πό τόν ορανό, πό πάνω πρός τά κάτω «χος», σάν σχυρή βοή νέμου καί γέμισε λο τό σπίτι, που ταν συγκεντρωμένοι ο μαθητές (βλ. Πράξ. 2, 2). πό ατές τίς λέξεις, «κάτω» «χος», γινε λέξη «Κατήχηση».

- Τί χρειάζεται γιά νά γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί καί νά ε
αρεστήσουμε τόν Θεό;
Χρειάζεται Κατήχηση. Γιά νά ε
αρεστήσουμε τόν Θεό χρειάζεται κατά πρτον νά χουμε γνώση τοληθινο Θεοῦ∙ καί σωστή πίστη σ’ Ατόν· καί δεύτερον, πράγμα πού πορρέει πό τό πρτο, ζωή μας νά χει ργα καλά σύμφωνα μέ τήν πίστη μας.

- Γιατί ε
ναι ναγκαία πίστη;
Γιατί,
πως τό λέει λόγος το Θεο, «χωρίς τήν πίστη εναι δύνατο νά εαρεστήσουμε τόν Θεό» (βρ. 11, 6).

- Τί ε
ναι πίστη;
Κατά τόν
ρισμό τοποστόλου Παύλου, πίστη εναι «λπιζομένων πόστασις, πραγμάτων λεγχος ο βλεπομένων» (βρ. 11, 1). Δηλαδή, πίστη εναι κλόνητη πεποίθηση στήν πραγματική παρξη γαθν πού λπίζουμε· εναι βεβαιότητα γιά πράγματα πού δέν βλέπονται μέ τά μάτια. Πίστη εναι πόλυτη μπιστοσύνη στο Θεό καί χι πλς παραδοχή τι πάρχει Θεός. Πίστη στό Θεό σημαίνει νά μπιστευόμαστε πόλυτα σ’ Ατόν. Πίστη λοιπόν εναι θερμή γάπη καί ρωτας στόν ησο Χριστό! , πως τό λέει γιος ωάννης Δαμασκηνός, πίστη εναι κοινωνία μέ τήν παράδοση, πως ατή βιώνεται στήν ρθόδοξη κκλησία. ντίθετα, ατός πού κοινωνε μέ τά ργα το διαβόλου καί χι μέ τήν παράδοση τς κκλησίας μας, εναι πιστος.
-Ποιά εναι τά εδη τῆς πίστεως;
μία πίστη εναι «ξ κος»· εναι πίστη πού προλθε πό τήν κοή. κροατής κουσε να κήρυγμα καί δέχθηκε τήν διδασκαλία το Χριστο. Δέν σώζει μως ατή πίστη. Δέν ρκε δηλαδή γιά τήν σωτηρία τό νά παραδεχθε κάποιος μόνο τι πάρχει Θεός νά πιστέψει μόνο ς ληθινά τά δόγματα τς πίστης μας. Ατή εναι μία πίστη πλ ψιλή. Πρέπει ατή «πίστη ξ κος» νά γίνει «πίστη κ θεωρίας». Νά βάλει δηλαδή στήν καρδιά του τήν ξ κος πίστη του καί ατή νά το διαποτίσει λο τό εναι του καί νά τήν βιώνει στήν καθημερική του ζωή μέ θεάρεστα στόν Θεό ργα. Διαφορετικά πίστη του θά το εναι νεκρά, γιατί δελφόθεος άκωβος λέγει: «Πίστις χωρίς τν ργων νεκρά στί» (ακ. 2,26). νθρωπος σώζεται μέ τήν «πίστη κ θεωρίας», μέ κείνη δηλαδή τήν πίστη πού τόν βοηθάει νά ζητάει μέ θέρμη τόν Θεό καί νά καθαρίζει τήν καρδιά του πό τά πάθη και τις ἀδυναμίες του, στε νά τοποκαλύπτονται τά μυστήρια τς θεολογίας.

footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ