Ἑορτὴ εὑρέσεως τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραὶμ τοῦ Θαυματουργοῦ, 3 Ἰανουαρίου 2013

003Τὴν 3ην μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 1950 ἡ μακαριστὴ Ἡγουμένη Μακαρία, τῆςἹερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὄρους Ἀμώμων Νέας Μάκρης Ἀττικῆς, ἀνευρίσκει σὲ ἐκσκαφὴ χώρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὀστᾶ ὁσίου ἀγνώστου ἀνδρὸς, τὰ ὁποῖα ἀπέπνεαν θεία εὐωδία. Προσευχομένης τῆς Ἡγουμένης σὲ ἑσπερινὴ ἀκολουθία νὰ ἀποκαλύψει ὁ Κύριος σὲ ποιόν ἀνήκουν τὰ ἀνευρεθέντα ὀστᾶ, ὀφθαλμοφανῶς ἐν ἐγρηγόρσει τῆς φανερώνεται ὅσιος ἄνδρας, ὁ ὁποῖος τῆς λέγει ὅτι ὀνομάζεται Ἐφραίμ, ὅτι διετέλεσε μοναχὸς αὐτῆς τῆς Μονῆς καὶ ὅτι ὑπέστη μαρτυρικὸν θάνατον σὲ ἐπιδρομὴ Ἀγαρηνῶν τὴν 5ην Μαΐου τοῦ ἔτους 1426 καὶ τὰ ὀστᾶ, τὰ ὁποῖα βρῆκε, ἀνήκουν σὲ αὐτόν. Ἔκτοτε, ὁ Ὁσιομάρτυς Ἐφραὶμ ἐνεφανίσθη οὐκ ὀλίγες φορὲς σὲ πολλοὺς καὶ μέχρι σήμερα ἐνήργησε καὶ ἐνεργεῖ πολλὰ θαύματα.

Μὲ κατάνυξη καὶ εὐλάβεια τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἑορτάστηκε καὶ ἐφέτος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου - Ἁγίου Ἐφραὶμ Νέας Μάκρης τῆς Μητροπόλεώς μας, τὴν Πέμπτη 3 Ἰανουαρίου 2013.

Τὸ βράδυ τῆς ἑορτῆς ἐψάλη κατανυκτικὴ ἀγρυπνία, στὴν ὁποία ἱερούργησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ. Ἀντώνιος.

Τὸ πρωὶ τῆς ἑορτῆς τελέστηκε Ὄρθρος καὶ πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Κορίνθου κ. Διονυσίου, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ ποιμενάρχου μας, Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας κ. Κυρίλλου, καθὼς καὶ πλειάδος Κληρικῶν.

Πλήθη πιστῶν συνέρρευσαν καὶ προσκύνησαν τὰ τίμια λείψανα τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραὶμ καὶ προσευχήθηκαν στὸν τάφο του καὶ τὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου του.

Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. Ἀμήν.

 


Εκτύπωση   Email