Ἱερά Μονή Εἰσοδιῶν Θεοτόκου Μαρκόπουλου Ὠρωποῦ


p1110718

Ξεκίνησε νά κτίζεται τό 1968 καί τό 1970 ἐγκατεστάθησαν οἱ τέσσερις πρῶτες ἀδελφές. Τό 1971 ἐδημοσιεύθη ἐπισήμως εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως ἡ σύστασις καί ἐγκαθίδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Σήμερα ἀριθμεῖ δώδεκα (12) ἀδελφές περί τήν πρώτη Καθηγουμένη, Νυμφοδώρα (Στράγκα).

Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐγκαινιάσθη στίς 20/9/1976, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κυροῦ Νικολάου καί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς κυροῦ Δωροθέου.

Στήν Ἱερά Μονή εὑρίσκονται οἱ θαυματουργικές εἰκόνες α) Παναγία ἡ Γενεσιουργός Δεξιοκρατοῦσα, τοῦ 16ου αἰῶνος, ἀναγεννησιακοῦ τύπου. Πανηγυρίζει τήν 8η  Σεπτεμβρίου. β) Τό Ἅγιον Μανδήλιον, εἰκόνα τοῦ 19ου αἰῶνος, πανηγυρίζει τήν 16η Αὐγούστου.

Λειτουργοῦν τά κάτωθι Παρεκκλήσια:

◉ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἐντός τοῦ Ἱεροῦ, εἰς τό δεξιόν κλίτος τοῦ Τρισυπόστατου Καθολικοῦ. Πανηγυρίζει τήν 29η Αὐγούστου, μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

◉ Τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Εὑρίσκεται, ἐπίσης, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ, εἰς τό ἀριστερόν κλίτος τοῦ Καθολικοῦ. Πανηγυρίζει τήν 1η Ἀπριλίου καί τήν Ε’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν.

◉ Τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου. Εἰς τό Β.Α. ἄκρον τοῦ κτηρίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ὁλοκληρώθη τό 1972. Ἐγκαινιάσθη ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς κυροῦ Δωρόθεου στίς 20/9/1976, μαζί μέ τό Καθολικόν της Μονῆς. Ἁγιογραφήθη ὑπό χειρῶν τῶν ἀδελφῶν της Ἱερᾶς Μονῆς. Πανηγυρίζει τήν 28η Ἰουλίου.

◉ Τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος. Εἶναι, ἐπίσης, ἐνσωματωμένον μέ τό κτήριον τῆς Ἱ. Μονῆς, εἰς τό Ν.Α. ἄκρον αὐτῆς. Ὁλοκληρώθη τό 1977. Ἁγιογραφεῖται ὑπό χειρῶν τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ.Μονῆς. Πανηγυρίζει τήν 2α  Φεβρουαρίου.

◉ Τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων. Εὑρίσκεται εἰς τό Κοιμη­τήριον τῆς Ἱ. Μονῆς. Ὁλοκληρώθηκε τό 1990. Πανηγυρίζει  τήν 8η Νοεμβρίου.

◉ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ. Εὑρίσκεται στό χῶρο σταθμεύσεως. Πανηγυρίζει τήν 17η Ἰουλίου.

◉ Τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Εὑρίσκεται στήν πλαγιά, ἀπέναντι ἀπό τήν εἴσοδο τῆς Ἱ. Μονῆς. Ὁλοκληρώθηκε πρόσφατα, δαπάνῃ εὐλαβοῦς προσκυνητρίας.

◉ Τῆς Ἁγίας Ἰσιδώρας τῆς διά Χριστόν σαλῆς. Εὑρίσκεται στό προαύλειο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Δέν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθεῖ. Πανηγυρίζει τήν 1η Μαΐου.

Εἶναι ἀποτεθησαυρισμένα τά ἑξῆς ἀποτμήματα ἁγίων λειψάνων: τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τ.Κ. 190 15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ.: 22950-32.501.

p1110721


Εκτύπωση   Email