Ἐξωκκλήσιο Ἅγιοι Κωνσταντῖνος & Ἑλένη

 

Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντῖνος & Ἑλένη: Κτίσμα τοῦ 1947 κατά πληροφορίες. Ἀνακαίνιση ἔγινε τό 1993.


Εκτύπωση   Email