ploigisi h3

bottom neo

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Εκτύπωση

ΓΝΩΡΙΜΙΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

Ὅταν  κάνουμε λόγο περί τῆς Ἐκκλησίας  ἐννοοῦμε «τό σύνολον πάντων τῶν  ὀρθοδόξως πιστευόντων εἰς τόν  Χριστόν, ὡς Θεόν καί Σωτήρα τοῦ κόσμου». Ποῖος εἶναι ὅμως ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο; Τοῦτο θά τό ἀντιληφθοῦμε, ἐάν ρωτήσουμε ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ἔλευσης τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Γιατί ἦλθε ὁ Χριστός στόν κόσμο; Νά σώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά τόν ὁδηγήσει στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία αὐτόν τόν σκοπό ἐπιδιώκει. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «ὁ Χριστός μεθ' ἠμῶν καί εἰς τούς αἰώνας ἐπεκτεινόμενος» κατά τόν ἱερό Αὐγουστίνο. Ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἰδού τό ἔργο καί ὁ σκοπός ὕπαρξης τῆς Ἐκκλησίας.

Κύρια ἔκφραση τῆς πίστης τῆς Ἐκκλησίας  εἶναι ἡ ἀγάπη καί ἡ πίστη  πρός τόν Τριαδικό Θεό καί ἡ  ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο, πρός τόν ἀδελφό. Ἀγάπη πού ἐκφράζεται μέσα ἀπό τήν φιλανθρωπία, φιλανθρωπία  ὄχι μέ τήν ἔννοια ἀποκλειστικά καί  μόνο τῆς ἐλεημοσύνης ὅπως πιστεύουμε πολλοί σήμερα, ἀλλά φιλανθρωπία μέ τήν ἔννοια τῆς συμπαράστασης πνευματικῆς καί ὑλικῆς πρός τόν ἀδελφό καί ὅλως ἰδιαιτέρως πρός τόν πάσχοντα ἀδελφό.

Στά πλαίσια αὐτά οἱ κατά τόπους ἐκκλησίες  ὀργανωμένες σέ Μητροπόλεις, Ἐνορίες, Μονές καί διάφορα Προσκυνήματα καί Ἱδρύματα διαθέτουν εἴτε τήν περιουσία ἐάν αὐτή ὑπάρχει ἤ τά ἔσοδά τους στήν κάλυψη τῶν ὑλικῶν καί βιοτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἀνθρώπων ἀνεξάρτητα πίστης, καταγωγῆς, ἐθνικότητας, φύλου κλπ, ταυτόχρονα μέ τήν πνευματική παιδαγώγηση καί καθοδήγηση.

Μία ἀπό αὐτές τίς ἐνορίες εἶναι  καί ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἁμαρουσίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωπού. Μία ἐνορία μέ πλούσιο ἔργο πνευματικό καί ὑλικό, σέ μία ἐποχή  πού ἔντονα ἀμφισβητεῖται, καί μάλιστα  κακῶς ἀπό ὁρισμένους, τό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

 

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 Ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου μετράει  μισό αἰώνα περίπου ζωῆς, ἐνῶ τήν  τελευταία τριακονταετία μέ τήν  ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, ἐνοριτῶν καί  φίλων καί εὐεργετῶν ἔχει παραδώσει  στό ποίμνιο ἕναν καλαίσθητο καί  λαμπρό ναό γιά τίς λειτουργικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν.

Στά χρόνια της Τουρκοκρατίας, κάπου στόν 17ο  ἤ 18ο αἰώνα, κτίστηκε ὁ μικρός ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Πρόκειται  γιά ἕνα μικρό ἐξωκλήσι, τό ὁποῖο  γιά πρώτη φορά μνημονεύεται σέ ἔγγραφα  τό 1826.

Τήν ἐποχή  ἐκείνη οἱ Ἅγιοι Θεοδωροι ὑπέστησαν  καταστροφή. Ἔκτοτε ὁ ναός ἐγκαταλείφθηκε καί παρέμεινε ἐρημωμένος μέχρι τό 1898, ὅποτε τόν ἀνακαίνισε ὁ Παντελής Σπύρου Λέκκας (1846-1913). Μέχρι σήμερα διατηροῦνται οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου πού ζωγράφισε τότε ὁ μοναχός της μονῆς Πεντέλης Δαμασκηνός Ραυτόπουλος. Στόν Παντελῆ Λέκκα ὀφείλεται κατά μία ἐκδοχή ἡ μετονομασία τοῦ ναοῦ σέ Ἅγιο Ἐλευθέριο, πού ἔγινε καθώς λέγεται μέ ἀφορμή τήν ἥττα τῆς Ἑλλάδας στόν πόλεμο τοῦ 1897 μέ τήν Τουρκία. Ἄλλοι πιστεύουν πώς ἡ μετονομασία ἐπῆλθε ἀργότερα, πρός τιμήν τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου.

Στή δεκαετία τοῦ 1930 ἄρχισαν νά ἐγκαθίστανται  στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου οἱ πρῶτοι μόνιμοι κάτοικοι. Μετά τόν  πόλεμο, ὁ πληθυσμός ἄρχισε νά αὐξάνεται  ραγδαία. Ἰδίως μέ τόν ἐρχομό πολλῶν νησιωτῶν, καί σύντομα δημιουργήθηκε  στήν περιοχή μία κανονική συνοικία. Ἦταν τό 1963 ὅταν μία ὁμάδα κατοίκων τῆς περιοχῆς (ὁ Γεώργιος Ζαμαρίας, ὁ Ζαννής Καλογήρου ἤ Στάμενας καί ἡ γυναίκα τοῦ Χαρίκλεια-Φλώρα Ζαμαρία, ὁ Ἀθανάσιος Ρήγας, ὁ πάπα-Κώστας Λάσκαρης, ὁ Παπαδημητρίου καί ὁ βασιλικός ἐπίτροπος Θεοδόσιος Σπεράντζας) πέτυχαν νά ἱδρυθεῖ ἀνεξάρτητη ἐνορία μέ κέντρο τό ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Τό ἴδιο ἔτος ἦρθε ὁ πρῶτος ἐφημέριος του ναοῦ, π. Ἰωάννης Κοντός. Τόν ἑπόμενο χρόνο ἀγοράστηκε ἀπό τήν ἐνορία τό κτῆμα ἰδιοκτησίας Ζαχαρία Καπριλιᾶν, πρώην Σταύρου Καλοζύμη, πού βρισκόταν μπροστά ἀπό τό ἐκκλησάκι. Ὁ μικρός ναός δέν ἐπαρκοῦσε βέβαια γιά νά στεγάσει τίς ἀνάγκες τῆς ὁλοένα αὐξανόμενης πληθυσμιακά ἐνορίας. Τό 1979 θεμελιώθηκε ὁ νέος μεγάλος ναός, στό οἰκόπεδο πού εἶχε ἀγοραστεῖ μπροστά ἀπό τόν παλαιό. Ἡ πρώτη λειτουργία στό νέο Ἅγιο Ἐλευθέριο ἔγινε τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τοῦ 1980. Τό 1986 τελέστηκαν τά Θυρανοίξια τῆς νέας ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐγκαινιάστηκε ἐπίσημα τό 1995. Μόλις πρόσφατα, τό 2005, μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἁγιογράφησης, ἦρθαν εἰς πέρας ὅλα τά ἀπαραίτητα γιά τό νέο Ἅγιο Ἐλευθέριο ἔργα.

Ὁ Ἅγιος 'Ἐλευθέριος ἀποτελεῖ σήμερα μία  ἀπό τίς πιό δραστήριες ἐνορίες  τοῦ Ἁμαρουσίου, μέ ἔντονο τό στοιχεῖο τῆς συλλογικῆς ἐργασίας καί τῆς  συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στό φιλανθρωπικό ἔργο, κατηχητικό, πνευματικό καί σέ ἄλλες τινές κοινές προσπάθειες.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Φιλανθρωπικό  ἔργο:

Διατηρεῖ φιλανθρωπικό ταμεῖο ἀπό τό ὁποῖο ἐνισχύονται κάθε μήνα οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες ἀδυνατοῦν σέ μεγάλο πολλές φορές βαθμό νά ἀνταπεξέλθουν στίς βιοτικές τους ἀνάγκες. Λαμβάνουν ἐπιπλέον ἐνίσχυση κατά τίς ἑορτές, ἐνῶ μεγάλος ἀριθμός ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν ἐνισχύονται καθημερινά ἤ περιστασιακά, πρός κάλυψη διαφόρων ἀναγκῶν.

Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ἔχει δώσει καί δίνει πάντα δυναμικό παρόν σέ περιόδους δύσκολες τόσο γιά τόν τόπο μᾶς ὅσο καί γιά ἄλλους λαούς, ὅπως ὁ δοκιμαζόμενος λαός τῆς Σερβίας τήν περίοδο τῶν βομβαρδισμῶν ἤ ἡ ἐξωτερική ἱεραποστολή.

Ἔδωσε καί δίνει πάντα τό παρόν κατά τήν τελευταία δεκαετία, εἴτε μέσω μεγάλων χρηματικῶν ποσῶν, εἴτε ἀνθρωπιστικοῦ ὑλικοῦ ἤ μέ τήν μορφή συσσιτίου, σέ σεισμοπαθεῖς (π.χ. Ἀττική), πυροπληκτους (π.χ. Ἠλεία), πλημμυροπαθεῖς σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, συνεργαζόμενοι πάντοτε μέ τόν οἰκεῖο ἐπίσκοπο καί ἱερεῖς τῶν πληγεισῶν περιοχῶν.

Κατά τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν δέματα μέ ὑλικό διανέμονται σέ φυλακισμένους οἱ ὁποῖοι χρήζουν ἀκόμα καί αὐτῶν τῶν βασικῶν ἀναγκῶν γιά τόν ἄνθρωπο.

Διαθέτει τράπεζα αἵματος σέ συνεργασία μέ τόν προοδευτικό σύλλογο Λευκιανῶν Πάρου, πραγματοποιώντας ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα ἐθελοντικές αἱμοδοσίες. Μέ μία μάλιστα σημαντική προσφορά στόν τομέα αὐτό πρός τόν πάσχοντα ἀδελφό.

Κατά τήν περίοδο τῶν Ἑορτῶν, Χριστούγεννα, Ἀποκρεών, Πάσχα παρατίθεται ἑορταστικό γεῦμα καί πλούσια διασκέδαση στά παιδιά τοῦ Λυρείου Ἱδρύματος τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ σημαντική εἶναι ἡ προσφορά πάσης φύσεως (ὑλική, χρηματική κλπ) βοήθειας στό Λύρειο παιδικό χωριό ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα. Πιστεύουμε πώς εἴμαστε πιά μία μεγάλη οἰκογένεια ἡ ἐνορία μας μέ τά παιδιά.

 

Πνευματικό Κέντρο

 

Ὑπόλοιπο  Ἔργο:

Τιμητική Ἐκδήλωση πρός τιμή τῶν Διδασκάλων καί Καθηγητῶν τῶν σχολείων πού ἀνήκουν στήν περιφέρεια τῆς ἐνορίας κατά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία, κοπῆ ἁγιοβασιλιάτικης πίτας καί παράθεση γεύματος.

Σύναξη ἐνοριτῶν στήν ἀρχή κάθε νέου ἔτους καί πρωτοχρονιάτικη συνεστίαση.

Πλήρης οἰκονομικός ἀπολογισμός κάθε χρόνο πρός τούς ἐνορίτες.

Ἀναπαλαίωση ἱστορικοῦ Ναοῦ (Ἁγίου Ἀθανασίου) τῆς πρώτης περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας.

Στά ἄμεσα σχέδια εἶναι ἡ δημιουργία κατάλληλων ἐγκαταστάσεων (πλήρους κουζίνας) γιά τίς ἀνάγκες τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας καί ἡ δημιουργία Νεανικῆς Ἑστίας καθώς καί πολυχώρου γιά τίς ἀνάγκες τῶν νέων της Ἐνορίας.

Κατά  τήν περίοδο τοῦ Πάσχα:

Στά πλαίσια τῶν Νεανικῶν Δραστηριοτήτων ἐντάσσεται καί ἡ Ἀναπαράσταση τοῦ Θείου Δράματος ἀπό νέους καί νέες τήν Μεγάλη Παρασκευή κατά τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου.

Ἐνῶ τήν Μεγάλη Πέμπτη τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Νιπτήρα, ὅπου ὁ ἱερέας πλένει τά πόδια δώδεκα παιδιῶν, σέ ἀνάμνηση τῆς ἴδιας πράξεως τοῦ Χριστοῦ πρός τούς Μαθητές Τοῦ μετά τόν Μυστικό Δεῖπνο σέ ἔνδειξη ταπείνωσης καί διακονίας πρός τόν ἀδελφό.

Τήν Κυριακή τό Πάσχα μετά τόν Ἑσπερινό της Ἀγάπης ἀναβιώνεται τό παραδοσιακό ἔθιμο «Τό Κάψιμο τοῦ Ἰούδα» .

Πασχάλιο γεῦμα στούς ἐνορίτες κατά τήν Κυριακή του Πάσχα, μετά τόν ἑσπερινό της Ἀγάπης.

Αὐτή  εἶναι σέ βασικές γραμμές ἡ  μικρή ἀλλά συνάμα πλούσια παρουσίαση τοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἁμαρουσίου.

Πάντοτε ἡ Ἐκκλησία πορευόταν ὡς πρός τό ἔργο τῆς κρυφά χωρίς μεγαλοστομίες κάνοντας τό ἔργο της σέ βαθμό νά μήν γνωρίζει ἡ δεξιά τί ποιεῖ ἡ ἀριστερά, ἀλλά γιά νά δοῦμε ὅτι τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα τό μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται πάντοτε σέ τοπικό ἐπίπεδο, ἐκτός ἀπό τά μεγάλο ἔργο (ἵδρυση καί κατασκευή ἱδρυμάτων κλπ), σέ ἐπίπεδο ἐνορίας, ὅπου καί ἀποτελεῖ τήν καρδία τῆς Ἐκκλησίας, τόν πυρήνα, τόν τόπο συγκέντρωσης τῶν ἀδελφῶν, τῶν πιστῶν, πού προσέρχονται στήν Ἐκκλησία γιά τήν σωτηρία τους καί ἐκφράζουν τήν ἀγάπη τους πρός τόν Θεό, μέσα ἀπό τήν ἀγάπη καί τή συμπαράσταση πρός τόν ἀδελφό, πρός πάσχοντα  ἀδελφό, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν πίστη, ἐθνικότητα κλπ.

Σέ  μία ἐποχή κρίση ἠθῶν καί ἀξιῶν, σέ μία ἐποχή πού ἀμφισβητεῖται ὁ ρόλος καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἔρχεται ἡ ἐνορία, ἡ κάθε ἐνορία, νά δείξει καί νά παρουσιάσει τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας πού γίνεται καθημερινά σέ χιλιάδες ἐνορίες τῆς χώρας μας, ἔργο τό ὁποῖο συμβάλει στήν πνευματική καί ὑλική ἀνακούφιση τῶν ἀδελφῶν.

 

Προϊστάμενος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου

Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης

 

ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ

Ἱερές Εἰκόνες:

1. Παναγίας  Ἐλπίς Χριστιανῶν (τιμᾶται τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης μέ ἱερά ὁλονυκτία)  τό πουκάμισο τῆς εἰκόνας φέρει χρονολογία 1851, δέν γνωρίζουμε χρονολογία εἰκόνος.

2. Εἰκόνες τέμπλου παρεκκλησίου Ἁγίου Ἀθανασίου,

χρονολογία: 1950.

3. Εἰκόνες τέμπλου παρεκκλησίου Ἁγίων Θεοδώρων,

χρονολογία: τῆς Θεοτόκου, τοῦ Προδρόμου, τοῦ ἄγ.  Ἐλευθερίου καί τῶν ἄγ. Θεοδώρων φέρουν χρονολογία 1898, τοῦ Χριστοῦ εἶναι παλαιότερη κατά πολύ, ἡ χρονολογία δέν εἶναι εὐδιάκριτη.

Άγια Λείψανα

1. Τεμάχιο λειψάνου ἁγίου Ἐλευθερίου

2. Τεμάχιο λειψάνου ἁγίων Πατέρων Νταοῦ Πεντέλης

3. Ἱερά Λειψανοθήκη:

τεμάχια λειψάνων, ἁγίου Γεωργίου, ἁγίου Δημητρίου, ἁγίου Μηνᾶ, ἁγίου Νικήτα, ἁγίου Τρύφωνος, Ἄγ. Θεοδώρου Στρατηλάτου, ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, ἁγίου Νικολάου, ἁγίου Χαραλάμπους, ὁσίου Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίω, ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρω, ὁσίου Φιλαρέτου, ἁγίας Παρασκευῆς. Λίθος ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου.

 

τηλ. 210 6196388

 

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

footer
  • Πέμπτη
    24 Σεπτεμβρίου

    Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης μεγαλομάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ