Μετά τή Θεία Λειτουργία

ekklhsiasmos

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, "Πρός τούς μή ἀπαντήσαντας εἰς τήν σύναξιν"

   Ἔτσι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί πρέπει νά βγαίνουμε ἀπό ἐδῶ, ἀπό τόν ναό,  ὡσάν νά βγαίνουμε ἀπό ἱερά ἄδυτα, ὡσάν νά κατεβήκαμε ἀπό αὐτούς τούς ἴδιους τούς οὐρανούς. Δηλαδή νά γινόμαστε οἱ αὐτοσυγκεντρωμένοι καί φιλοσοφημένοι καί ὅ,τι κάμνουμε καί ὅ,τι λέμε, ὅλα νά γίνονται μέ ἁρμονία καί τάξη.

   Ἔτσι, ὅταν ἡ σύζυγος βλέπει τό σύζυγό της νά φεύγει ἀπό τήν ἱερή σύναξη τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ πατέρας βλέπει τό παιδί του καί τό παιδί τόν πατέρα καί ὁ ὑπηρέτης τόν κύριό του καί ὁ φίλος τόν φίλο καί ὁ ἐχθρός τόν ἐχθρό, ὅλοι αὐτοί νά καταλαβαίνουν ἀπό τή συμπεριφορά μας πόση ὠφέλεια ἐλάβαμε ἀπό τόν ἐκκλησιασμό. Θά τό ἀντιληφθοῦν δέ,  ἐάν διαπιστώσουν ὅτι γίναμε περισσότερο πρᾶοι, περισσότερο συνετοί, πιό εὐλαβεῖς.

   Κατανόησε ποιάς ἱερῆς καί ἅγιας μυσταγωγίας ἀπολαμβάνεις σύ ὁ βαπτισμένος χριστιανός. Μέ ποιούς μαζί ἀναπέμπεις τήν μυστηριώδη μελωδία, μαζί μέ ποιούς ψάλλεις τόν Τρισάγιο ὕμνο!  Μέ ὅλη σου τή στάση καί συμπεριφορά δίδαξε τούς ξένους, ὅτι μαζί μέ τά Σεραφείμ ἔψαλες, ὅτι στόν οὐράνιο καί ἀγγελικό χορό ἀνήκεις, ὅτι μέ τόν Κύριο καί Δεσπότη τῶν ὅλων Θεό συνομίλησες καί ὅτι μέ τό Χριστό συναναστράφηκες.


Εκτύπωση   Email