Μη περιεργάζεσαι τις αμαρτίες του άλλου

MegasVasileios

Νά πάψεις νά περιεργάζεσαι τίς ἁμαρτίες τοῦ ἄλλου· μή δίνεις τήν εὐκαιρία στούς λογισμούς σου νά διερευνοῦν τή ξένη ἀρρώστια· ἀλλά πρόσεχε στόν ἑαυτό σου· δηλαδή νά στρέφεις τό μάτι τῆς ψυχῆς σου στή δική σου ἔρευνα. Διότι πολλοί, ὅπως λέγει ὁ Κύριος, τό μέν σαριδάκι, πού εἶναι στό μάτι τοῦ ἀδελφοῦ σου, τό βλέπουν, βλέπουν δηλαδή τό μικρό σφάλμα του, ὅμως τό δοκάρι, πού εἶναι στό δικό τους μάτι, δέν τό παρατηροῦν, μένουν δηλ. ἀναίσθητοι μπροστά στό βαρύτατο δικό τους ἐλάττωμα.

Μεγάλου Βασιλείου Migne P.G.31,209


Εκτύπωση   Email