Έρχεται ο Ελευθερωτής μας

agkyrillos

Οἱ οὐρανοί χαίρονται καί πανηγυρίζουν, τά βουνά σκιρτοῦν ἀπό χαρά. Καί σεῖς, ποτάμια, χειροκροτεῖστε… Γιατί ἔρχεται ὁ Σωτήρας, γιά νά εὐεργετήσει ὅλο τόν κόσμο. Ἐμφανίστηκε στή γῆ, γιά νά ἐλεήσει ὄλους τούς ἀνθρώπους, γιά νά χαρίσει σέ ὅλους τήν ἀγαλλίαση καί εὐφροσύνη τῆς λύτρωσης ἀπό τή σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας. Ἐνῶ ἦταν Θεός, ἔγινε ἄνθρωπος καί φάνηκε στή γῆ καί συναναστράφηκε μέ τούς ἀνθρώπους, ὁ Κύριος καί δεσπότης μέ τούς δούλους· μέ αὐτούς πού χρωστοῦσαν πολλά πνευματικά χρέη, ἕνεκα τῶν ἁμαρτιῶν τους, Αὐτός πού ἦρθε νά ἐξοφλήσει τά χρέη τους. Μέ αὐτούς πού κατάντησαν ἄσωτοι μακριά ἀπό τό Θεό Ἐκεῖνος πού εἶναι ἡ σωτηρία· μέ τούς κατάδικους καί δέσμιους τοῦ Σατανᾶ ὁ ἐλευθερωτής, μέ τούς ἀπελπισμένους Αὐτός πού εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου· μέ αὐτούς πού εἶχαν καταπέσει καί νεκρωθεῖ λόγῳ τῆς ἁμαρτίας Ἐκεῖνος πού εἶναι ἡ ἀνάσταση τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων· μέ τούς ἀγνώμονες καί σκληροτράχηλους ὁ ἐλεήμων καί πολυεύσπλαγχος… μέ τούς ἔνοχους ὁ ἀθῶος, μέ τούς ἁμαρτωλούς ὁ ἅγιος καί ἀναμάρτητος· πρός τούς ἀχάριστους Ἐκεῖνος πού χαρίζει μέ ἀφθονία τά ἀγαθά καί τά ἐλέη Του.

Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας P.G.1052


Εκτύπωση   Email