«Οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες»: Ρίγη συγκίνησης ἀπό τό μήνυμα τοῦ πιλότου τοῦ F-16

sminagos Loukas Theoxaropoulos σμηναγὸς Λουκᾶς Θεοχαρόπουλος ὑπενθύμισε στοὺς Ἕλληνες ἁπανταχοῦ γῆς ὅτι τὸ «Ὄχι» τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 εἶναι ἡ ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ «Μολῶν Λαβέ».

Μὲ τὴν ἐντυπωσιακὴ ἐπίδειξη πολεμικοῦ ἀεροσκάφους F-16 ἔκλεισε ἡ στρατιωτικὴ παρέλαση στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου κορυφώθηκαν οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Ὁ χειριστὴς τοῦ ἀεροσκάφους, σμηναγὸς Λουκᾶς Θεοχαρόπουλος, μὲ περισσότερες ἀπὸ 1.500 ὦρες πτήσης, ἔστειλε τὸ δικό του μήνυμα, σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης στοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, ὅπως εἶχε κάνει καὶ τὸ 2015.

Ἀπὸ τὸ κόκπιτ τοῦ F-16, ὁ ἱπτάμενος μίλησε γιὰ τὸ «Ὄχι» τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, λέγοντας ὅτι ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ «Μολῶν Λαβέ». Εἶπε συγκεκριμένα: «Τὸ ΟΧΙ εἶναι συνέχεια τοῦ Μολῶν Λαβέ. Δείχνει τὸ σθένος καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς. Οἱ ἥρωες πολεμοῦν ὡς Ἕλληνες. Χρόνια Πολλὰ Ἑλλάδα». 

Ὁ Λουκᾶς Θεοχαρόπουλος ἀπογειώθηκε ἀπὸ τὴν 110 πτέρυγα μάχης στὴ Λάρισα, γιὰ νὰ συμμετάσχει στὴν στρατιωτικὴ παρέλαση στὴ Θεσσαλονίκη.

«Κύριε Ἐπισμηναγὲ τὰ φτερά σας, τὰ φτερὰ τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, στέλνουν παντοῦ τὸ μήνυμα τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ καὶ τῆς Εἰρήνης. Στέλνουν ὅμως, σὲ κάθε ἰταμὸ εἰσβολέα, καὶ τὸ διαχρονικὸ μήνυμα τῶν Προγόνων μας: «Μολῶν λαβέ». Τὸ Ἔθνος μας εἶναι ὑπερήφανο γιὰ σᾶς. Καὶ ἡ Παναγία, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, νὰ σᾶς συνοδεύει στὶς πτήσεις σας» εἶπε στὸν πιλότο ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας,   κ. Προκόπης Παυλόπουλος.

Προηγουμένως, ὁ σμηναγὸς εἶχε ἀφήσει ἄφωνους ὅλους τούς παρευρισκόμενους, μὲ τοὺς ἐντυπωσιακοὺς ἑλιγμοὺς ποὺ πραγματοποιοῦσε κυριολεκτικὰ πάνω ἀπὸ τὰ κεφὰλια τους.

 


Εκτύπωση   Email