ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εκτύπωση