70η Αἱμοδοσία Ι. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου Πεύκης

  aimodosia

Τό Σάββατο 14 καί τήν Κυριακή 15 Μαϊου 2022  ἀπό 9:30 π.μ. - 13:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε ἡ 70η Αἱμοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Πεύκης, ὑπό τήν σεπτή εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κυρίλλου, σέ συνεργασία μέ τό Γενικό Κρατικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, στό Κέντρο Νεότητος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

  Προσῆλθαν ἑκατόν πενήντα αἱμοδότες, μεταξύ τῶν ὁποίων καί κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ ἀποτέλεσμα νά συγκεντρωθοῦν ἑκατόν τριάντα τρεῖς μονάδες αἵματος. Ἡ προσέλευση τῶν αἱμοδοτῶν ξεπέρασε κάθε προσδοκία, κατατάσσοντας τήν Τράπεζα Αἵματος στίς πρῶτες τῆς Ἑλλάδος ἰδιαιτέρως στόν Ἐκκλησιαστικό χῶρο. Αἷμα δικαιοῦνται οἱ αἱμοδότες καί οἱ συγγενεῖς τους ἀνεξαρτήτως τόπου διαμονῆς.

  Εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσους προσῆλθαν γιά νά δώσουν αἷμα, ἰδιαίτερα αὐτές τίς δύσκολες ἡμέρες, καθώς καί τούς ἐθελοντές πού συνέβαλλαν στήν ἄριστη ὀργάνωση καί διενέργεια τῆς αἱμοδοσίας καί εὐχόμαστε ὁ Ἀναστάς Κύριος νά χαρίζει ὑγεία, δύναμη καί κάθε εὐλογία σέ αὐτούς καί τίς οἰκογένειές τους.

 


Εκτύπωση   Email