Ἐπιμορφωτικὸ Πρόγραμμα : «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Μὲ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία ξεκίνησε τὴν  Τρίτη 17ην Μαΐου 2022  στὸ Πνευματικό, Πολιτιστικὸ καὶ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὁμωνύμου Δήμου, σύμφωνα μὲ ὅλα τὰ προβλεπόμενα ὑγειονομικὰ πρωτόκολλα γιὰ τὴν προστασία ἀπὸ τὸν Covid-19, τὸ ἐπιμορφωτικὸ πρόγραμμα  ποὺ ὑλοποιεῖται ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος, «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ», στὸ πλαίσιο τῆς συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Προγράμματα Διὰ Βίου Μάθησης τοῦ Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ της Ἐκκλησίας – Ἀνάπτυξη Ἀνοιχτῶν Διαδικτυακῶν Μαθημάτων» (κωδικὸς ΟΠΣ 5073422) τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ προγράμματος «Ἀνάπτυξη Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ, Ἐκπαίδευση καὶ Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

Κατὰ τὴν ἐναρκτήρια συνάντηση τοῦ προγράμματος, τὸν Ἁγιασμὸ τέλεσε ὁ Πανοσ/τος Ἀρχιμ. π. Κων/νος Χαραλαμπόπουλος, Πρωτοσύγγελος τῆς Ι. Μητροπόλεως καὶ ὁ Πανοσ/τος Ἀρχιμ. π. Θεολόγος Ἀλεξανδράκης, Ἀναπλ. Διευθυντὴς τοῦ Ι.Π.Ε. Στὴ συνέχεια τὸ λόγο ἔλαβε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τοὺς κληρικοὺς τῆς Ι. Μητροπόλεως καὶ ἀναφέρθηκε στὴ μεγάλη ἀξία καὶ σημασία τοῦ παρόντος προγράμματος γιά τήν  ἀντιμετώπιση  πρακτικῶν θεμάτων τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς.

  Ἀκολούθως τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Ἀλεξανδράκης, Ἀναπληρωτὴς Διευθυντὴς τοῦ Ι.Π.Ε., ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ μετέφερε τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἰερωνύμου τοῦ Β΄, εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴ συνεργασία μὲ τὸ Ι.Π.Ε. καὶ τὴ δυνατότητα ποὺ προσφέρει στοὺς κληρικούς, μέσῳ τῆς διὰ βίου μάθησης καὶ ἐκπαίδευσης, νὰ ἐπιμορφωθοῦν καὶ νὰ ἐνισχυθοῦν στὴν ἀντιμετώπιση τῶν πρακτικῶν θεμάτων πού καθημερινῶς ἀνακύπτουν στην διακονία τῆς Ἐνορίας. Ὁ π. Θεολόγος εὐχαρίστησε ἐπίσης τὸν συντονιστὴ τοῦ προγράμματος Αἰδεσ. Πρωτ/ρο Σωτήριο Ἀλεβιζάκη, Πρόεδρο τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου τοῦ Ι. Ναοῦ Μέτ/σεως Σωτῆρος,  γιὰ τὴν ἄριστη συνεργασία καὶ τὴ βοήθειά του στὴν ὀργάνωση τοῦ προγράμματος. Κατόπιν ἔκανε ἐκτενή ἀναφορά στὸ ἀντικείμενο τοῦ προγράμματος.

Τὸ πρόγραμμα παρακολουθοῦν ἐνενῆντα (90) κληρικοὶ τῆς Ι. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος. Οἱ συναντήσεις θά λαμβάνουν χώρα, βάσει ἀνακοινωθέντος  Προγράμματος, κάθε Δευτέρα στὸ Πνευματικό, Πολιτιστικὸ καὶ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὁμωνύμου Δήμου.

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐπιμορφωτικῶν συναντήσεων, ὁ π. Θεολόγος Ἀλεξανδράκης, θὰ πραγματοποιήσει τὸν Ἀπολογισμὸ τοῦ προγράμματος καὶ τὴν προβλεπόμενη διαδικασία ἀξιολόγησης, στούς δέ συμμετέχοντας  κληρικούς θα χορηγηθεῖ Βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Εκτύπωση