Εκδημία Ιερέως.

imkaw

Κηφισιά, 5η Ἀπριλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἀγγέλλεται ἡ πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία θὰ ψαλεῖ τὴν Δευτέρα 5ην μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ. καὶ ὥρα 12μ. εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου Ἁγ. Στεφάνου, τηρουμένων τῶν προβλεπομένων ἀπό τήν ὑπ’ ἀριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20651 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1308/Β΄/3.4.2021) μέτρων περιορισμοῦ τῆς ἀσθενείας Covid-19.

Εὔχεσθε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Εκτύπωση   Email