Ἡμερολόγιον Τσέπης 2021

 16102020

Τὸ παρὸν Ἡμερολόγιο τσέπης 2021 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀφιερώνεται στὸν ἑορτασμὸ τῶν διακοσίων χρόνων ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση 1821-2021.

Τί ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ξεσήκωσε τοὺς Ἕλληνες καὶ ἀποτόλμησαν ἕναν ἄνισο Ἀγώνα ἐναντίον τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας; Ἦταν ἡ πίστη στὸν Χριστό, ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα, ἡ κοινὴ γλῶσσα, ἡ ἔνδοξη ἱστορικὴ κληρονομιά, ὁ μεγάλος πολιτισμός τους. Αὐτὴ ἡ συλλογικὴ μνήμη ἕνωσε τὶς καρδιές τους, ὅπλισε τὰ χέρια τους καὶ ρίχτηκαν στὸν Ἀγώνα, «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία».

Αὐτὴ ἡ μεγάλη καὶ ἀδιαφιλονίκητη ἀλήθεια προβάλλει ἀνάγλυφα ἀπὸ τὶς πρῶτες κιόλας γραμμὲς τῶν Συνταγμάτων ποὺ ψηφίστηκαν στὶς Ἐθνοσυνελεύσεις τῶν Ἀγωνιστῶν καὶ καθόριζαν τὸ προσωρινὸ πολίτευμα τῆς ἐπαναστατημένης Ἑλλάδος: «Ὅσοι αὐτόχθονες τῆς Ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουν εἰς Χριστόν εἰσιν Ἕλληνες», διακήρυξαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή.

Ὁ κίνδυνος νὰ συνεχιστεῖ ἡ παραχάραξη τῆς Ἱστορίας, νὰ ἀγνοηθεῖ ἡ θυσιαστικὴ αὐταπάρνηση τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ’21 καὶ συνολικὰ τὸ Γεγονὸς τῆς Ἐξέγερσης κατὰ ἀλλόθρησκου κατακτητὴ λαοῦ, δέν βρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν ἀλλά, δυστυχῶς, ἐντός. Μὲ ἰδιαίτερη μάλιστα στόχευση τὴν ἀμφισβήτηση τῆς προσφορᾶς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῶν λειτουργῶν της (ἐπισκόπων, ἱερέων, μοναχῶν).

(ἀπό τόν Πρόλογο τοῦ Ἡμερολογίου τσέπης 2021)

Διατίθεται σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Εκτύπωση   Email