ploigisi h3

bottom neo

Τό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Πεύκης λειτουργεί στόν ἠμιυπόγειο χώρο καί στόν προαύλιο χώρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί στεγάζει πολλές από τις ιεραποστολικές δραστηριότητες της Ἐνορίας.

Στήν Ἐνορία μας λειτουργούν:

Κατηχητικὰ Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων καί εἰδικὸ τμῆμα Κατηχητικοῦ Σχολείου γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ Νηπιαγωγείου καὶ πρώτων τάξεων Δημοτικοῦ, τὸ σύνολο τῶν μαθητῶν ὑπερέβησαν τὰ 150 παιδιά.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PggUXZLLN5k#t=49
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eoJmPTKL5dk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-vf2f3BWUVk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ytGTllVa7mo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ug4bHitKQNc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DVtD3X4ef-E#t=301

Σχολὴ Γονέων: Τὴν ἴδια ὥρα τῶν μαθημάτων τοῦ Κατηχητικοῦ (σὲ διαφορετικὴ αἴθουσα) λειτούργησε Σχολὴ Γονέων διὰ τοὺς γονεῖς ποὺ συνοδεύουν τὰ παιδιὰ τοὺς στὸ Κατηχητικὸ Σχολεῖο.
Ἀρχονταρίκι, συνάντηση νέων καὶ νέων ζευγαριῶν, συζήτηση σὲ ἐπίκαιρα θέματα (κάθε Κυριακὴ μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία) μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Ἱερέων.

Τρία ἀπογευματινὰ Κηρύγματα, ἀπὸ διακεκριμένους Θεολόγους μὲ τὴν συμμετοχὴ καί τήν παρουσία τῶν Ἱερέων. (τὰ ἀπογεύματα τῆς Τετάρτης, Πέμπτης καὶ Σαββάτου)


Ἐνοριακὸς Κινηματογράφος, (κάθε Πέμπτη ἀπόγευμα) (εἴσοδος ἐλεύθερα) μὲ διαλεγμένες χριστιανικὲς καὶ ξένες ταινίες, ὅπως, ὁ Γέροντας Παΐσιος, ἡ καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, τὸ ΟΧΙ, ἀπόφαση ζωῆς (ταινία σχετικὴ μὲ τὶς ἐκτρώσεις), ἡ ἅλωση τῆς Πόλης, ὁ Ἱερέας (Ρωσικὴ ταινία), τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νικολάου (Ρωσικὴ ταινία), ὁ Ἅγιος Σπυρίδωνας, Ἱεροσόλυμα, Μονατήρια τῶν Ἁγίων Τόπων, Ἅγιον Ὅρος – περασμα ἀπό τόν παράδεισο, ὁ Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης, ὁ Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης, Χριστουγεννιάτικα ἤθη καὶ ἔθιμα, ὁ Ἅγιος Νικηφόρος ὁ λεπρὸς (μία ἑβδομάδα μετὰ τὴν κοινοποίηση τῆς ἐγκυκλίου τῆς Ἁγιοποιήσεώς του), Μετέωρα βράχοι Ἱεροί, οἱ κριπτοχριστιανοὶ τοῦ Πόντου, ἡ ἁφὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς τὸ 2013, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης, μοναστήρια καὶ Ἐθνεγερσία, ἡ γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, Ἡ ἄλωση τῆς Πόλης, Ὁ Ἅγιος Λουκάς Κριμαίας, ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, Ἄν μ’ ἀγαπᾶς (ταινία σχετική με τό σύνδρομο ντάουν) ὁ Ἅγιος Φίλιππος - ὁ Τσάρος (Ρωσική ταινία) Τό νησί κ.ἅ.

Μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς: Τμήματα: παιδικό, ἀρχαρίων καὶ προχωρημένων.

Μαθήματα Παραδοσιακῆς Μουσικῆς: Ἐκμάθηση παραδοσιακῶν τραγουδιῶν καὶ προετοιμασία γιὰ ἐκδηλώσεις Ἐνοριακὲς (Χριστουγενιάτικη γιορτή, διὰ τὴν λήξη τῶν μαθημάτων τοῦ Κατηχητικοῦ, Ἀφιέρωμα στὴν Κωνσταντινούπολη κ.α.) καὶ γιὰ Ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἑορτὴ Νεότητος, Ἀφιέρωμα στὸν Παπαδιαμάντη κ.α.), μὲ τὴν συμμετοχὴ παραδοσιακῆς ὀρχήστρας ἀπὸ δέκα καὶ πλέον ὄργανα ἀποτελουμένης ἀπὸ Ἐνορίτες καὶ φίλους τῆς Ἐνορίας.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6sqgc4Os7C8#t=21
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uRx3er8_Sqk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GX6GdK10zU8#t=14


Μαθήματα Κοπτικῆς Ραπτικῆς: (τρία τμήματα, δυὸ ἀρχαρίων καὶ ἕνα προχωρημένων) ἐκπαίδευση σὲ ραπρομηχανή, ἀλλὰ καὶ μὲ πατρόν.

Μαθήματα Παραδοσιακοῦ χοροῦ: (τμῆμα ἐνηλίκων, καὶ παιδικὸ τμῆμα).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OtqtjO2YCUo#t=29
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wz5xFKhyRGw 
http://youtu.be/wuk6wd9i_Mw

Μαθήματα Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας: (τμῆμα προχωρημένων καὶ τμῆμα ἀρχαρίων).

Μαθήματα Καλλιτεχνικῶν Κατασκευῶν: Παλαίωση εἰκόνων, ἐκμάθηση ζωγραφικῆς σὲ γυαλί, ἐκμάθηση ζωγραφικῆς σὲ κεριά, ἐκμάθηση ζωγραφικῆς σὲ μεταξωτὸ ὕφασμα (μπατίκ), χειροτεχνίες Χριστουγεννιάτικες Πασχαλινὲς κ.α.

Μαθήματα Πληροφορικῆς: (τμῆμα προχωρημένων καὶ τμῆμα ἀρχαρίων).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jDT4H94QOi8

Τὸ ὄνειρό μας εἶναι ἡ Ἐνορία μας νὰ γίνει μία Πνευματικὴ κυψέλη καὶ νὰ συγκεντρώνει, ἐὰν εἶναι δυνατόν, ὅλους τους Ἐνορίτες, σκοπὸς τῆς ὁποίας εἶναι νὰ ὁδηγηθοῦν στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ἀπαραίτητη εἶναι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἡ προσευχή ὅλων.

footer
    
    Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ