Εκτύπωση

 

 

afisaeranouagapis       Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

       Σ’ ἕνα χωριὸ τῆς Γαλλίας, ἐν μέσῳ βομβαρδισμοῦ κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο οἱ βόμβες κατέστρεψαν ἕνα ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ὑπῆρχε στὴν πλατεῖα. Στὸ τέλος τοῦ πολέμου οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ποὺ εἶχαν περιμαζέψει τὰ κομμάτια τοῦ ἀγάλματος,προσπάθησαν νὰ τὸ συναρμολογήσουν καὶ νὰ τὸ ξαναστήσουν στὴνπλατεῖα τους. Εἶδαν, ὅμως, μὲ λύπη τους ὅτι ἔλειπαν τὰ χέρια τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἦταν ἁπλωμένα σὰν νὰ ἀγκάλιαζαν ὅλο τὸ χωριό·μᾶλλον αὐτὰ εἶχαν καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς μὲ τὸν βομβαρδισμό. Ἔτσι οἱ κάτοικοι ἀποφάσισαν νὰ σταματήσουν τὴν συναρμολόγηση. Τότε, ὅμως, ἕνας συντοπίτης τους, εἶπε κάτι… Καὶ ἔτσι ἀποτελείωσαν τὸ ἔργο τους ξαναστήνοντας τὸ ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ χωρίς, ὅμως, χέρια. Κάτω, λοιπόν, στὸ βάθρο ἔγραψαν στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ: «τὰ χέρια Μου ποὺ λείπουν εἶναι τὰ δικά σας» .

       Ἐμεῖς, λοιπόν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἴμαστε τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ· γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ποτὲ ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ἄλλα χέρια νὰ βοηθήσει τὸν κόσμο παρὰ τὰ δικά μας. Γιὰ νὰ μὴν πάθουμε αὐτό πού ἔγραψε ὁ ἄνθρωπιστής Ραούλ Φολλερώ: «Εἶδα αὐτὸ τὸ ὄνειρο: ἕνας ἄνθρωπος παρουσιαζόταν στὸ κριτήριο τοῦ Κυρίου· «κοίταξε, Θεέ μου», τοῦ ἔλεγε, «τήρησα τὸν Νόμο Σου, δὲν ἔκανα τίποτε τὸ αἰσχρό, κακὸ ἢ ἀντίθρησκο. Κύριε, τὰ χέρια μου εἶναι καθαρά». «Ἀσφαλῶς, ἀσφαλῶς», τοῦ ἀπάντησε ὁ Θεός, ἀλλὰ εἶναι ἄδεια».

       Ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν βεβαιότητα ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν βρίσκεται μόνο στοὺς μεγαλοπρεπεῖς ἢ ἁπλοὺς Ναούς μας, στὶς πλούσιες ἢ φτωχὲς ἐκκλησιές μας ἀλλὰ καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτές, στὰ πρόσωπα ὅλων, ὅσοι ἔχουν τὴν ἀνάγκη μας, σᾶς παρακαλῶ θερμὰ νὰ προσφέρετε καὶ φέτος στὸν Ἔρανο Ἀγάπης ποὺ  θὰ διεξαχθεῑ ἀπό τῆς  3ης ἕως 24ης μηνός Δεκεμβρίου λήγοντος ἔτους.

       Γνωρίζω, ἀδελφοί μου, ὅτι καὶ ἐφέτος ἡ προσφορά σας στὸν Ἔρανο Ἀγάπης θὰ εἶναι ἀπὸ τὸ ὑστέρημά σας. Αὐτό, ὅμως, ἔχει διπλὴ ἀξία καὶ εὐλογεῖται περισσότερο ἀπὸ τὸν Θεό. Σᾶς ὑπενθυμίζω τὴν ἐλεημοσύνη μὲ τὸ δίλεπτο τῆς χήρας γυναικός, ποὺ μακάρισε στὸ Εὐαγγέλιο ὁ Ἐλεήμων καὶ φιλεύσπλαχνος Κύριός μας. Μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι ὁ καθένας θὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν παράκληση αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀνάλογα μὲ τὰ αἰσθήματα τῆς καρδιᾶς του, σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους καὶ σᾶς εὐλογῶ καὶ προσεύχομαι στὸν Πανάγαθο Θεό, «ἵνα πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες, περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν».

Καλά Χριστούγεννα!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

Ὁ Μητροπολίτης

 

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος