Ἀνακοίνωσις περί τελέσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγχωρήσεως (16.2.2018)

Ἀνακοίνωσις περί τελέσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγχωρήσεως (16.2.2018)

              Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας,...

Συμβουλές γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Συμβουλές γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

–Γέροντα, πῶς θὰ μπορέσω τὴν Σαρακοστὴ νὰ ἀγωνισθῶ περισσότερο στὴν ἐγκράτεια; -Οἱ κοσμικοὶ τώρα...

Συζητώντας μὲ ἕνα μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ: Προσοχὴ εἰς τάς μεθοδεύσεις

Συζητώντας μὲ ἕνα μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ: Προσοχὴ εἰς τάς μεθοδεύσεις

        τοῦ πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

         Τό Φροντιστήριο Μέσης ἐκπαίδευσης «ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ», παράρτημα...

Ἐπιστολή - Ντοκουμέντο τοῦ Prof.Stephen G.Miller - Univ.of Berkeley California γιά τήν Μακεδονία στόν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Ομπάμα

Ἐπιστολή - Ντοκουμέντο τοῦ Prof.Stephen G.Miller - Univ.of Berkeley California γιά τήν Μακεδονία στόν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Ομπάμα

(Δημοσιεύθηκε στό ἐπίσημο περιοδικό τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιντούτου Ἀμερικῆς, ἀπό τά σημαντικότερα...

Xειροτονία νέου διακόνου τῆς Μητροπόλεώς μας

       Μέσα σὲ ἔντονα συγκινησιακὸ κλίμα, τελέστηκε σήμερα, Κυριακή 4...

Ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου  τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

    υνῆλθε σήμερα Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 2018, σὲ ἔκτακτη Συνεδρία ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ...

Ἀποστομωτική ἀπάντηση Μίκη Θεοδωράκη

Ἀποστομωτική ἀπάντηση Μίκη Θεοδωράκη

       Ἀπάντηση στὴν ἐπιστολὴ τοῦ σκοπιανοῦ καλλιτέχνη Μπλαγκόζα Νακόσκι δίνει...

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ»

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ»

 (Μιά περιληπτική προσέγγιση στὸ θέμα, πού ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ 140 χρόνια καὶ συνεχίζεται μέχρι...

« 6ο Σεμινάριο Ἀπολογητικῆς 2017-2018».

   Τό Γραφεῖον ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως, διοργανώνει τό 6ο Σεμινάριο...

 • Ἀνακοίνωσις περί τελέσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγχωρήσεως (16.2.2018)

  Ἀνακοίνωσις περί τελέσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγχωρήσεως (16.2.2018)

  Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018 12:12
 • Συμβουλές γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

  Συμβουλές γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

  Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 11:02
 • Συζητώντας μὲ ἕνα μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ: Προσοχὴ εἰς τάς μεθοδεύσεις

  Συζητώντας μὲ ἕνα μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ: Προσοχὴ εἰς τάς μεθοδεύσεις

  Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 16:07
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

  Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 16:04
 • Ἐπιστολή - Ντοκουμέντο τοῦ Prof.Stephen G.Miller - Univ.of Berkeley California γιά τήν Μακεδονία στόν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, Ομπάμα

  Ἐπιστολή - Ντοκουμέντο τοῦ Prof.Stephen G.Miller - Univ.of Berkeley California γιά τήν Μακεδονία...

  Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 16:06
 • Xειροτονία νέου διακόνου τῆς Μητροπόλεώς μας

  Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 00:35
 • Ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου  τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

  Ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

  Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 12:50
 • Ἀποστομωτική ἀπάντηση Μίκη Θεοδωράκη

  Ἀποστομωτική ἀπάντηση Μίκη Θεοδωράκη

  Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018 20:00
 • «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ»

  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ»

  Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 12:14
 • « 6ο Σεμινάριο Ἀπολογητικῆς 2017-2018».

  Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 11:42
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου

Ψυχοσάββατο,
Θεοδώρου του Τήρωνος, Των εν ασκήσει λαμψάντων

diahoristiko2

ploigisi h3
bottom_neo.jpg

youtube

diahoristiko2

kyrillosIerosolimon       «Μέγα τό προκείμενον Βάπτισμα, αἰχμαλώτοις λύτρον, ἁμαρτημάτων ἄφεσις, θάνατος ἁμαρτίας, παλιγγενεσία ψυχῆς, ἔνδυμα φωτεινόν, σφραγίς ἁγία ἀκατάλυτος, ὄχημα πρός οὐρανόν, παραδείσου τρυφή, βασιλείας πρόξενον, υἱοθεσίας χάρισμα.» Μέ αὐτά τά λόγια παρουσιάζει στίς Κατηχήσεις του ὁ θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Κύριλλος Ἱεροσολύμων τά ἐπουράνια ἀγαθά, πού προσκομίζει στόν βαπτισθέντα ἄνθρωπον τό μέγα Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος.

       Τό Βάπτισμα εἶναι τό Μυστήριον, τό ὁποῖον μᾶς ἀναγεννᾷ «ἄνωθεν», λαμπρύνει τήν ψυχήν μας καί ἀνακαινίζει σέ αὐτήν τό κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν μέ τήν Χάριν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐντάσσον ἡμᾶς ἔτσι στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία.

       Τό ἱερόν Βάπτισμα δι’ ὑμᾶς τούς Χριστιανούς δέν εἶναι μία ἁπλή κοινωνική ὑποχρέωσις ἤ ἐκδήλωσις, ἀλλά τό εἰσαγωγικόν Μυστήριον, ἡ πνευματική γέννησις τοῦ ἀνθρώπου, κατ’ ἐντολήν τοῦ Κυρίου πρός τούς Ἁγίους Ἀποστόλους: «Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν».

       Διά τοῦτο καί μέ βάσιν τήν πατερικήν καί λειτουργικήν μας παράδοσιν ἀποδεικνύεται ὅτι διαχρονικό μέλημα τῆς  Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ προβαπτισματική ἀγωγή τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ἡ κατήχησίς του περί τοῦ βαθυτέρου νοήματος τῶν τελουμένων κατά τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος καί ἡ μυσταγωγία του στό ἕνα καί μοναδικόν μυστήριον τοῦ Χριστοῦ. Καί ναί μέν στόν Νηπιοβαπτισμόν, ὅπου συνειδητοποιημένοι Χριστιανοί γονεῖς φέρουν τό παιδί τους νά βαπτισθῇ στήν Ἐκκλησίαν, δέν προηγεῖται συστηματική κατήχησις, διότι τό παιδί ζεῖ καί μεγαλώνει σέ χριστιανικόν περιβάλλον καί μαθαίνει «φυσικῷ τῷ τρόπῳ» τά τοῦ Θεοῦ, τοῦ βαπτίσματος, ὅμως, τῶν ἐνηλίκων προηγεῖται καί πρέπει νά προηγεῖται ἡ δεδηλωμένη θέλησις τοῦ προσερχομένου νά ἀσπασθῇ τήν ὀρθόδοξον πίστιν καί μία συστηματική κατήχησις ἐπί ἱκανόν χρονικόν διάστημα. Κατ’ αὐτό τό διάστημα ὁ κατηχούμενος εἰσάγεται στήν δογματικήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας μας, στήν λειτουργικήν της ζωήν καί γνωρίζει τά βασικά περί τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέρως δέ τοῦ Βαπτίσματος, τοῦ Χρίσματος καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἑπομένως, προσεγγίζει τό Μυστήριον μέ ἰδικήν του ἀπόφασιν, ἐν γνώσει καί ἰδίᾳ εὐθύνῃ.

Ὅθεν, προνοοῦντες κατά καθῆκον περί παντός ἀποβλέποντος εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν εὐπρέπειαν, ὑπολαμβάνομεν εὔκαιρον νά σᾶς συστήσομεν τά κατωτέρω περί τῆς κατηχήσεως τῶν ἐπιθυμούντων πρός τό φώτισμα προσέρχεσθαι ἐνηλίκων.

Ἀπεφασίσαμε πρός διευκόλυνσιν τῶν ἐφημερίων μας, ὅπως ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς ὀργανώσωμεν «Φροντιστήριον προετοιμασίας κατηχουμένων» διμήνου διαρκείας, τό πρόγραμμα τοῦ ὁποίου ἐπισυνάπτεται στήν παροῦσαν  Ἐγκύκλιον.

Τό Φροντιστήριον αὐτό θά λαμβάνει χώραν στό Πνευματικόν Πολιτιστικόν καί Συνεδριακόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Δήμου Μεταμόρφωσης (Χλόης καί Ὀδυσσέως, 144 52 Μεταμόρφωση, τηλ. 210 2850060), κάθε Τετάρτη 6-7 μ.μ. Μετά τό πέρας τῶν φροντιστηριακῶν μαθημάτων θά χορηγεῖται Βεβαίωσις παρακολουθήσεως, ἡ ὁποία θά εἶναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ γιά τήν τέλεση τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος. Διά τοῦτο εἶναι σημαντικό νά ἐνημερώνητε τούς ὑποψηφίους κατηχουμένους ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεσις διά τήν βάπτισίν τους ἡ παρακολούθησις αὐτοῦ.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς διμήνου περιόδου, τό Πρόγραμμα προετοιμασίας τῶν κατηχουμένων θά ἐπαναλαμβάνεται ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα.

 Διαδικασία πρό τῆς τελέσεως τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου

τοῦ Βαπτίσματος Ἑτεροδόξων καὶ Ἀλλοθρήσκων.

α)   Ὁ ἙτερόδοξοςἈλλόθρησκος συμπληρώνει Αἴτηση - Ὑπεύθυνη Δήλωση Κατηχήσεως-Βαπτίσεως (ἤ Χρίσεως) ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, στὴν ὁποία καταγράφει ὅλα τὰ προσωπικά του στοιχεῖα: ὀνοματεπώνυμο, διεύθυνση, θρήσκευμα (ἄν ὑπάρχει), χώρα προέλευσης (ἄν εἶναι ἀλλοδαπός). Στήν Αἴτηση δηλώνει ὅτι: «…ἐπιθυμῶ νὰ βαπτισθῶ (ἤ νά χρισθῶ) Χριστιανός κατά τό ὀρθόδοξο ἀνατολικό δόγμα ἀβιάστως καὶ ἐλευθέρως, ἐνημερώθηκα γιά τήν ὑποχρεωτική παρακολούθηση τοῦ Φροντιστηρίου προετοιμασίας κατηχουμένων καί παρέλαβα τό Πρόγραμμα παρακολούθησης αὐτοῦ».

              Ἡ Αἰτηση - Ὑπεύθυνη Δήλωση ὑποβάλλεται στὸν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς περιοχῆς κατοικίας του. Σέ αὐτήν ἐπισυνάπτονται φωτοτυπία τοῦ Ἀστυνομικοῦ Δελτίου Ταυτότητας ἤ Διαβατηρίου, ἄν εἶναι Ἕλλην πολίτης, καί σέ περίπτωση ἀλλοδαποῦ φωτοτυπία Διαβατηρίου καί τῆς ἐν ἰσχύι Ἀδείας Διαμονῆς. Ἅπαντα τά ἐπισυναπτόμενα ἔγγραφα πρέπει νά εἶναι ἐπικυρωμένα (βλ. ἡμέτερον Ἐγκύκλιον Σημείωμα 32/2015). Ταυτοχρόνως ὁ Ἐφημέριος ἐγχειρίζει στόν ὑποψήφιον κατηχούμενον τό Πρόγραμμα τοῦ Φροντιστηρίου διά τήν τρέχουσαν περίοδον.

β) Ὁ Ἐφημέριος διαβιβάζει τὴν Αἴτηση - Ὑπεύθυνη Δήλωση στὴν Ἱεράν Μητρόπολιν, δηλώνοντας ὅτι ὁ/ἡ Αἰτῶν –οῦσα ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

γ)   Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐγκρίνει τὴν Αἴτηση καὶ διαβιβάζει τά στοιχεῖα τοῦ ὑποψηφίου κατηχουμένου στό ἐν λόγῳ Φροντιστήριο.

δ) Μετά τό πέρας τῆς διά τοῦ Φροντιστηρίου κατηχήσεως, ὁ ὑποψήφιος λαμβάνει τήν Βεβαίωση παρακολουθήσεως καί τήν προσκομίζει στόν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου ὑπεβλήθη ἀρχικῶς ἡ Αἴτησις, γιά νά βαπτισθῇ ἤ νά χρισθῇ ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως.

ε) Μετά τήν τέλεσιν τοῦ Βαπτίσματος (ἤ τοῦ Χρίσματος) ὁ νεοφώτιστος ἡμεδαπός, καταθέτει προαιρετικῶς τήν ὑπό τοῦ Ἐφημερίου χορηγηθησομένην Βεβαίωσιν Βαπτίσεως στό Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένος, ἐνῶ ὁ νεοφώτιστος ἀλλοδαπός κρατεῖ τήν Βεβαίωσιν Βαπτίσματος (ἤ Χρίσματος) πρὸς πιστοποίησιν τοῦ θρησκεύματος, ὅπου ἀπαιτηθεῖ.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω καθίσταται σαφές ὅτι, ἀπό τῆς ἰσχῦος τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου, οὐδείς προσερχόμενος εἰς τήν ὀρθόδοξον χριστιανικήν πίστην θά βαπτίζεται ἤ θά χρίεται ὑπό ἐφημερίου τινός ἄνευ τῆς τηρήσεως τῆς προαναφερθείσης διαδικασίας καί τῆς καταρτίσεως ὑπό τοῦ Φροντιστηρίου προετοιμασίας κατηχουμένων, πρός διαφύλαξιν τῆς σοβαρότητος τοῦ μυστηρίου καί ἀποφυγήν ἐμπαιγμοῦ αὐτοῦ.

Ἀπευθυνόμενος στήν ποιμαντικήν σας εὐαισθησίαν καί μέριμναν ἀλλά καί εἰς τήν φοβεράν εὐθύνην, τήν ὁποίαν ἔχομε ὅλοι οἱ Κληρικοί παντός βαθμοῦ καί ἀπορρέει ἀπό τήν ἱερωσύνην μας εἰς τήν διαχείρισιν καί ἐπιτέλεσιν τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, παρακαλῶ νά τηρήσετε ἐπακριβῶς τά προαναφερθέντα.

Με­τὰ πα­τρι­κῶν εὐ­χῶν

Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της

† Ὁ Κη­φι­σί­ας, Ἀ­μα­ρου­σί­ου καὶ Ὠ­ρω­ποῦ Κύ­ριλ­λος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ

1  Νοεμβρίου

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Λιέπουρης

Ἀνάλυσις τῆς Κυριακῆς προσευχῆς

(«Πάτερ ἡμῶν»)

8  Νοεμβρίου

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Λιέπουρης

Ἀνάλυσις τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως

15  Νοεμβρίου

Πρωτ. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

Εἰσαγωγή στά μυστήρια

τῆς Ἐκκλησίας μας

22  Νοεμβρίου

Πρωτ. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

Εἰσαγωγή στά μυστήρια

τῆς Ἐκκλησίας μας

29  Νοεμβρίου

Πρωτ. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου

Εἰσαγωγή στά μυστήρια

τῆς Ἐκκλησίας μας

6 Δεκεμβρίου

Πρωτ. Λουκᾶς Τσατήρης

Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη

13 Δεκεμβρίου

Πρωτ. Λουκᾶς Τσατήρης

Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη - Ἱερά Παράδοσις

20 Δεκεμβρίου

Πρωτ. Γεώργιος Σταθόπουλος

Ὁ Ὀρθόδοξος Ἱερός Ναός

καί τά Ἱερά Σκεύη

footer

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ