ploigisi h3

bottom neo

 
 
  Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ διπλῆ ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου, ποὺ ἑορτάζει καὶ φέτος ὁ ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμός, ἀπαιτεῖ ἀπὸ ὅλους μας ἔντονη εὐαισθησία πνευματικὴ καὶ ἐθνική. Ἡ εὐαισθησία αὐτὴ εἶναι ἐπιβεβλημένη καθὼς τὰ τελευταῖα χρόνια διαπιστώνουμε μὲ θλίψη μιὰ ἀσυγχώρητη ἠθικὴ ἀναλγησία σὲ μιὰ ὅλο καὶ αὐξανόμενη μερίδα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Βέβαια, γιὰ νὰ μὴν ὁδηγούμαστε στὴν ἀπόγνωση καὶ τὶς κινδυνολογίες, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζομε ὅτι οἱ κοινωνίες ποτὲ στὸ σύνολό τους δὲν ἀποτελοῦνταν ἀπὸ ἥρωες καὶ ἁγίους. Ἔστω, ὅμως, καὶ ἂν τὰ μεγάλα πλήθη δὲν ἔφταναν σ’ αὐτὸ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο καὶ μεγαλεῖο, εἶχαν εὐαισθησίες καὶ ἐμπνέονταν, ὥστε νὰ ἀκολουθοῦν τοὺς πραγματικὰ μεγάλους. Αὐτὸ φαίνεται νὰ ἐκλείπει στὶς μέρες μας.
Εἶναι σήμερα, λοιπόν, ἡμέρα Ἐθνικῆς τιμῆς καὶ μνήμης ἀλλὰ καὶ πνευματικῆς περισυλλογῆς καὶ εὐθύνης. Ἡ τιμὴ καὶ ἡ μνήμη ἀναφέρεται στοὺς σκληροὺς ἀγῶνες καὶ τὶς αἱματηρὲς θυσίες τοῦ Γένους μας, γιὰ νὰ ἀνακτήσει τὴν χαμένη του ἐλευθερία καὶ τὴν καταρρακωμένη του ἀξιοπρέπεια. 
Ἡ ἐπέτειος τῆς Παλιγγενεσίας φαίνεται θεολογικὰ ἀσύνδετη μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου. Ἐδῶ βλέπουμε τὴν ἐπιβράβευση τοῦ Θεοῦ στὴν ταπείνωση καὶ ὑπακοὴ τῆς Παναγίας καὶ μέσα ἀπὸ Αὐτὴν σὲ ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Στὴν ἐθνική μας παλιγγενεσία βλέπουμε κάτι ἄλλο. Βλέπουμε τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπιβραβεύει τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν ἀντίσταση ἑνὸς πιστοῦ λαοῦ ἀδικημένου, καταπιεσμένου καὶ ταπεινωμένου γιὰ τετρακόσια χρόνια. 
Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριά, λοιπόν, ὑποταγὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐπανάσταση στὴν ἀνθρώπινη αὐθαιρεσία. Δύο διαφορετικοὶ καὶ ἀντιφατικοὶ δρόμοι γιὰ ἕνα, ὅμως, κοινὸ τέρμα, τὴν ἐλευθερία. Τὴν ἐλευθερία ποὺ δικαιώνει τὴν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, γιατί τὸν καθιστᾶ Πρόσωπο, δηλαδὴ πραγματικὸ Ἄνθρωπο. Ἂν ἡ ἀντίσταση καὶ ἡ ἐπανάσταση στὴν καταπίεση καὶ τὴν δουλεία  ἀποτελεῖ τὸ αὐτονόητο σύνθημα τῶν ἀγώνων γιὰ  ἐλευθερία, ἡ ὑποταγὴ καὶ ὑπακοὴ ἀκούγεται σὰν ἕνας ἐξωφρενικὸς παραλογισμός. Καὶ ὅμως, ἡ ὑπακοὴ στὸ Θεὸ εἶναι ἡ πιὸ δυνατὴ μορφὴ ἐσωτερικῆς ἐλευθερίας ἀπὸ πάθη, ἀδυναμίες, ἀνάγκες καὶ ἐξαρτήσεις. 
Γι’ αὐτό, λοιπόν, στὰ ἠχηρὰ συνθήματα καὶ τὶς θεωρίες ποὺ ἀκούγονται καθημερινὰ, καὶ κυρίως τὶς ἡμέρες σὰν τὴν σημερινὴ, ἀπὸ διαφόρους πολιτικοὺς χώρους καὶ κομματικοὺς μηχανισμούς, ἀπὸ διανοητὲς ποικίλων ἰδεολογικῶν καταβολῶν καὶ προκαταλήψεων, ἀπὸ κατευθυνόμενα μέσα ἐνημέρωσης καὶ θεσμοὺς συστημάτων, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἂς ἀπαντήσουμε. Ὁ δρόμος τῆς ἀπελευθέρωσης ἀρχίζει ἀπὸ τὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό. Ἂς ξεπεράσουμε τὶς μικρότητές μας. Ἂς διερωτηθοῦμε ποῦ φταῖμε πρῶτα ἐμεῖς οἱ ἴδιοι γιὰ τὰ δεινά μας καὶ μετά ἄς δοῦμε τὰ ξένα συμφέροντα καὶ τὶς σκοπιμότητες. Ἂς γίνουμε πιὸ ἔντιμοι μὲ τὸν ἑαυτό μας, μὲ τοὺς ἄλλους καὶ μὲ τὸν Θεὸ καὶ τότε μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ τιμὴ καὶ μνήμη ἡρώων καὶ ἁγίων.
Αὐτὴ εἶναι ἡ εὐθύνη μας. Ἂς τὴν ἀναλάβουμε, ἄμεσα χωρὶς καθυστερήσεις, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἡμέρα τὴν σημερινὴ ποὺ γιορτάζει ἡ Παναγιά μαζί Της καὶ ἡ Πατρίδα. 
 
Μέ πατρικές εὐχές καὶ ἀγάπη.
Χρόνια Πολλὰ καὶ εὐλογημένα!
Ὁ Μητροπολίτης
      † Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος
 
footer
    
    Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ