ploigisi h3

bottom neo

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Μέσα στίς ἀκοές τῶν πολέμων, στό κλῖμα τῆς ἀποτρόπαιας τρομοκρατίας, στήν στενάζουσα ἀβεβαιότητα τῆς ἐπιούσης, στή συνεχιζόμενη ἀλλοτρίωση τοῦ ἤθους καί στό ἀναποδογύρισμα τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς, θά ἀκουστῇ καί πάλιν ἐφέτος ὁ γλυκύς ἀντίλαλος τῆς ἀγγελικῆς φωνῆς ἀπό τήν μακρυνή Βηθλεέμ, πού θά ἀναγγείλει σέ ὅλη τήν οἰκουμένη τό γνωστό μήνυμα, ὅτι ὑπάρχει τώρα Σωτήρας «ὅς ἐστι Χριστός Κύριος». Ἡ χαρά μας εἶναι πεπληρωμένη, διότι ἔλαβε χώραν, κατά τό Ἅγιον Ἰωάννη τόν Δαμασκηνόν, «τό πάντων καινῶν καινότατον, τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον». Κάποιοι, βέβαια, δυσπιστοῦν καί διερωτῶνται: «Ὑπάρχει τάχα Σωτήρας; Καί ἄν ὑπάρχει, πῶς οἱ δαιμονικές δυνάμεις διαφεντεύουν τήν ζωή μας; Πῶς ὁ κόσμος παραμένει δέσμιος τῆς φθορᾶς; Πῶς οἱ ἄνθρωποι ξέχασαν τήν ἀποστολή τους.

Σωτήρας ὑπάρχει καί ἦλθε στόν κόσμο μας μέ συγκεκριμένο σχέδιο καί σκοπό. Ὁ Μ. Ἀθανάσιος διευκρινίζει: «Αὐτός γάρ ἐνηνθρώπησε, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Ὅμως, ὁ κόσμος δέν Τόν δέχθηκε στήν πλειονότητά του. Δέν θέλησε νά Τόν γνωρίσει, οὔτε νά Τόν ἀκολουθήσει. Δέν Τοῦ χάρισε τήν ἐμπιστοσύνη του. Ὅσοι, ὅμως, Τόν δέχθηκαν, τούς χάρισε τήν ἰδιότητα νά γίνουν κατά χάριν παιδιά τοῦ Θεοῦ, τούς ἔφερε σέ κοινωνία μέ τόν Θεό. Τούς ἄνοιξε τίς προοπτικές καί τούς ὁρίζοντες τῆς ζωῆς. Οἱ ἄλλοι παρέμειναν στίς στεῖρες ἀναζητήσεις τους ἤ καί στήν παθητική ἀποδοχή τῆς πίκρας τους. Ἔμειναν «ἐξερευνῶντες ἐξερευνήσεις». Γι’ αὐτούς τά Χριστούγεννα ἔχουν ἕνα λαϊκό παραδοσιακό καί φολκλορικό χαρακτῆρα, πού ἐξαντλεῖται στήν ὑλική εὐωχία, στά δῶρα καί στίς εὐχές. Χωρίς πνευματικότητα καί ἐνόραση.

Γιά τούς ἄλλους, ὅμως, γιά ἐμᾶς, εἶναι ἐπέτειος ζωῆς καί χαρᾶς. Κυρίως εἶναι ἀφορμή ἐλπίδας διηνεκοῦς καί μονίμου. Αὐτή τήν ἐλπίδα τήν ἔχουμε ἀνάγκη οἱ θνητοί. Στά σκοτάδια τοῦ ὑλισμοῦ καί τῆς ἀπελπισίας, στίς ἐρημιές τῆς ἀθεΐας καί τοῦ ψυχικοῦ κενοῦ, στό πλάσιμο τοῦ ὑπανθρώπου, τοῦ ὑπερανθρώπου καί τοῦ τηλεανθρώπου, ἡ παρουσία τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ εἶναι φῶς καθοδηγητικό καί ἐλπιδοφόρο. Γιατί Ἐκεῖνος εἶπεν: «Ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου». Χαιρόμαστε, γιατί ὁ λαός μας στή μεγάλη του πλειοψηφία πιστεύει στό Χριστό, ἀγαπᾶ τήν Ἐκκλησία, λούζεται στή χάρη τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καί μένει προσηλωμένος στίς χριστιανικές ἀξίες τῆς ζωῆς. Καί ἡ νεολαία μας δίνει καθημερινά δείγματα τῆς προσήλωσής της πρός τήν πίστη καί τήν παράδοση. Καί αὐτή τήν κληρονομιά δέν πρέπει νά τήν χάσουμε. Στήν θέση της θά ἔλθει ἡ μαζοποίηση, τό ἄγχος καί ἡ μοναξιά καί δέν τό ἀξίζουμε. Δέν μᾶς ταιριάζει. Ἄς μήν τό ἐπιτρέψουμε!

 

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς ἐν Χριστῷ Νηπιάσαντι

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

footer
    
    Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ